АТОМИК

Сервис на електро-виљушкари


Вршиме сервис и поправка на сите видови на електро виљушкари. Во зависност од состојбата на виљушкарот, вршиме мали корекции, поправки или целосен ремонт на електронскиот управувачки дел.

Дел од корекциите вклучуваат вградување на целосно нови елекронски управувачки блокови за регулирање на погонскиот, хидрауличниот и серво моторот.

Вршиме сервис на сите типови на вилушкари, било да се со транзисторска, тиристорска или регулација со склопки.

Располагаме со резервни делови за повеќе типови на електровиљушкари.

Сервисирање на електовиљушкари од следниве брендови