Атомик

АТОМИК

АТОМИК дооел, Пробиштип

Атомик е динамичен и современ теренски сервис за поправка на електро вилушкари кој нуди квалитетна и сигурна услуга во најкраток временски период.

Палетата на услуги кои ги нуди Атомик содржи сервис и премотување(винклување) на секаков вид на едносмерни и асинхрони електромототри и трансформатори.

Нудиме секаков вид на сервис и обновување на исправувачи за акомулаторски батерии.

Асортиманот на услуги на Атомик е проширен и со услуги од индустриската електроника.