АТОМИК

Исправувачи за акумулаторски батерии

Вршиме поправка или ремонт на полначите за тракциони и стационарни акумулаторски батерии.

Нудиме и модернизација на постојните стари исправувачи, со вградување на примарна или секундарна регулација за автоматско полнење на акумулаторските батерии.

Со помош на ваквата регулација се овозможува максимално полнење на батериите а воедно и продолжување на векот за експлоатација на истите.

Произведуваме и уреди за следење и испитвање на акумулаторските батерии.